Vi väntar kattungar mellan Nova och Zimga (SE*Lottabo Hero). Inavelsgrad på 8 gen är 0,63%.  Förväntade färgutfall är brunt, blått, choklad och lila, både solida och tabby.Jag har beviljat tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva kattuppfödning enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen.


Jag är certifierad uppfödare sedan januari 2023